Disclaimer

gebruik van deze website

De disclaimer, bittere noodzaak in een tijd veel zaken als vanzelfsprekend worden ervaren maar het niet zijn. Deze website gaat uit van een zekere eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het verwerken van informatie en het gebruik van de toepassingen op deze website. We gaan er tevens vanuit dat bezoekers minimaal 18 jaar of ouder en handelsbekwaam zijn.

Deze website bevat 18+ content, zij het in gematigde vorm. We kunnen niet instaan voor de indruk die een jeugdige verkrijgt door het bekijken van beelden. Er zijn technisch geen mogelijkheden voorhanden minderjarigen effectief de toegang tot deze website ontzeggen. Internet blijft een verantwoording van de ouders zelf. Naar onze mening echter vertonen wij geen beelden die een minderjarige niet zou mogen zien maar dat blijft uiteraard onze persoonlijke mening.

Onze eigen zoekmachine.
Zoekt alleen op deze website

index sitemap advanced
site search by freefindHou me op de hoogte!

Bij wijzigingen of aanvullingen van deze pagina krijgt u automatisch een bericht

it's private
powered by
ChangeDetectionchatbox

Mochten we aanwezig zijn dan kunt u via onderstaande knop ons aanroepen.

Indien we NIET aanwezig zijn dan kunt u langs dezelfde weg een bericht achterlaten.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Martins Digital Imaging behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, fotoís, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logoís zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Martins Digital Imaging besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Martins Digital Imaging is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Martins Digital Imaging, of door u aan Martins Digital Imaging door middel van een website van Martins Digital Imaging, of anderszins langs elektronische weg. Martins Digital Imaging aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeŽn verstrekt door of namens Martins Digital Imaging via deze website. Martins Digital Imaging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

mobiele telefoon en tablets

De functionaliteit voor zogenaamde mobiele toestellen op deze website is beperkt. Linker en rechterkolommen zijn wel zichtbaar in de pc/laptopversie (beeldschermen breder dan 640 px) maar niet op draagbare toestellen. Deze website is vanwege haar karakter (fotogafie) primair bedoeld voor gebruik op pc versies. Technisch zijn veel zaken niet haalbaar op een mobiel apparaat mede vanwege de verscheidenheid aan toestellen en de beperking van de technische capaciteit ervan. Ook de services waarna wij verwijzen zijn niet altijd even goed ingesteld op het gebruik van smartphones en tablets.

Wij hebben derhalve gemeend wel de informatieve delen te moeten tonen maar proberen de functionaliteit zo veel mogelijk te beperken voor gebruik op kleine beeldschermen. Ons inziens is deze range apparatuur niet geschikt voor alle mogelijkheden die wij bieden. U wordt dan ook aangeraden een PC of laptop te gebruiken indien u van de functionaliteit van deze website gebruik wilt maken.

© 2016 - 2018 Martins Digital Imaging.