Copyright

Auteursrechten

Het beroemde copyright, het duurde even voor de wetgever begreep dat internet daar ook onder viel. De technische maakbaarheid echter, ging altijd nog verder dan de juridische haalbaarheid. Inmiddels is dat beter in evenwicht. Tegenwoordig zijn we in staat overtredingen sneller op te sporen met dank aan de snuffelaars van Google. En moedwillige overtredingen van de auteurswet zijn zelfs ernstig strafbaar gesteld. D.w.z. dat het als misdrijf wordt beschouwd, het is immers diefstal, broodroof.

Wij maken gebruik van verschillende gebruikslicenties voor de verkoop van grafische (digitale) materialen. Deze geven u het recht de materialen te gebruiken maar laten het auteursrecht in tact. En ook op alle teksten en afbeeldingen op deze website rust copyright inzake internationale verdragen en auteursrechten. Daarbij beroepen wij ons op nederlands recht.

Naast dit alles staan er ook rechtenvrije foto's op deze website. De verschillende soorten licenties staan aangegeven bij de foto's.

Onze eigen zoekmachine.
Zoekt alleen op deze website

index sitemap advanced
site search by freefindHou me op de hoogte!

Bij wijzigingen of aanvullingen van deze pagina krijgt u automatisch een bericht

it's private
powered by
ChangeDetectionchatbox

Mochten we aanwezig zijn dan kunt u via onderstaande knop ons aanroepen.

Indien we NIET aanwezig zijn dan kunt u langs dezelfde weg een bericht achterlaten.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende subsites en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, Martins Digital Imaging

Met uitzondering van de quick download wordt er bij het downloaden van foto's een licentie meegeleverd. Voor het downloaden van foto's via onze foto galerijen maken wij gebruik van de licentie CC BY-NC-SA 3.0 van Creative Commons. Bij het downloaden via de fotogalerijen gaat u hiermee automatisch akkoord.

Wij maken onderscheid tussen particulier gebruik (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) ) en zakelijk (commercieel) gebruik (Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). En daarbij kijken we primair naar het gebruik, niet de rechtsvorm. Dus ook een stichting/VZW of andere ideele doelstelling en zelfs een privé persoon kan onder deze licentie vallen. Bepalend is dus het gebruik van de foto/afbeelding.

Indien u de quick download of fotogalerij gebruikt waarbij u enkel de foto c.q. afbeelding download, gaat u ingevolge onze voorwaarden automatisch akkoord met de licentie voor privé gebruik. Voor gebruik anders dan voor privé doeleinden kunt u kiezen voor de licentie. (privé of commercieel). Indien u specifiek een licentie nodig heeft voor expositie, webpublicaties, beperkte oplage e.d., dient u een aparte licentie aan te vragen. In de praktijk echter kunt u volstaan met de licenties zoals aangegeven. Alle licenties zijn zogenaamde gebruikerslicenties. Geen enkele van deze licenties doet afstand van de oorspronkelijke auteursrechten en naburige rechten! (onder nederlands recht)

Naast deze foto's staan er ook rechtenvrije foto's op de website. Voor zover bij ons bekend zijn dit foto's uit het publieke domein (GPL/GNU) en bevatten dus geen auterusrechtelijke bescherming en zijn vrij te gebruiken (ook commercieel). De vergoeding is dan ook lager dan de andere foto's en is enkel bedoeld als vergoeding voor het ter beschikking stellen. (downloadfee)

U kunt de genoemde licenties ook downloaden als PDF vanaf onze website.BELANGRIJK! Houd er rekening mee dat de social media waaronder facebook voorwaarden hebben die strijdig zijn met internationale licenties waaronder ook onze CC voorwaarden! Zij claimen het gebruiksrecht voor elke foto die u op deze websites upload. D.w.z. dat men elke foto van uw account mag gebruiken, kopiëren of commercieel exploiteren. Overigens zonder dat u daarvoor een vergoeding krijgt of toestemming voor heeft gegeven.


© 2016 - 2018 Martins Digital Imaging.